Pécsi bölcsődék

Pécsi bölcsődék (Önkormányzati)

” Korán reggel, fél hétkor              jobb kezemben nyuszi füle,
kimászom az ágyamból,                bal kezemben apa keze;
nadrágot és zoknit húzok,            mint a kakas meg a csibe,
kiskabátba belebújok,                    - Futás a bölcsibe! “

(Nyulász Péter: Bölcsibe)

cseperedo-logo Cseperedő bölcsőde
Bölcsőde vezető: Tőkéné Gungl Anikó
cím: 7633 Pécs, Ajtósi D. u. 1.
tel: 72/252-399
mobil: 30/575-7227
e-mail: cseperedo@kszipecs.hu
csoda Csoda bölcsőde
Bölcsőde vezető: Horváth Ibolya Judit
cím: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1.
tel: -
mobil: 20/578-0088
e-mail: csoda@kszipecs.hu
feszeklogo-uj Fészek bölcsőde
Bölcsődevezető: Farkasi Gabriella
cím: 7633 Pécs, Gosztonyi Gy. u. 1.
tel.: 72/253-097
fax.: 72/551-121
mobil: 30/575-6518
e-mail: feszek@kszipecs.hu
hetszinvirag-logo Hétszínvirág bölcsőde
Bölcsőde vezető: Andrasekné Hornok Krisztina
cím: 7629 Pécs, Pákolitz István u. 32.
tel: 72/240-252
mobil: 20/378-5068
e-mail: hetszinvirag@kszipecs.hu
kicsikek-logo Kicsi Kék bölcsőde
Bölcsőde vezető: Dr. Torma Lászlóné
cím: 7632 Pécs, Németh L. u. 6/b
tel: 72/441-324
mobil: 30/575-8069
e-mail: kicsikek@kszipecs.hu
kiskucko-logo Kiskuckó bölcsőde
Bölcsőde vezető: Kutasi Ilona
cím: 7632 Pécs, Testvérvárosok tere 3.
tel: 72/438-089
mobil: 30/576-0428
e-mail: kiskucko@kszipecs.hu
mandula Mandula bölcsőde
Bölcsőde vezető: Kolat Tamásné
cím: 7624 Pécs, Bornemissza G. u. 3.
tel: 72/315-807
mobil: 30/575-7654
e-mail: mandula@kszipecs.hu
mezoszel-logo Mezőszél bölcsőde
Bölcsőde vezető: Schnell Jánosné
cím: 7623 Pécs, Mezőszél u. 2.
tel: 72/522-502
mobil: 30/575-7796
e-mail: mezoszel@kszipecs.hu
napsugarlogo-uj Napsugár bölcsőde
Bölcsőde vezető: Lajtai Zsoltné Kollár Mónika
cím: 7624 Pécs, Budai N. A. u. 3.
tel: 72/532 367
mobil: 30/575-6492
e-mail: napsugar@kszipecs.hu
torpike-logo Törpike bölcsőde
Bölcsőde vezető: Harmath Lászlóné
cím: 7622 Pécs, Vargha D. u. 2.
tel: 72/210-626
mobil: 30/575-6409
e-mail: torpike@kszipecs.hu
zoldliget-logo Zöldliget bölcsőde
Bölcsőde vezető: Szabó Irén
cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér
tel: 72/314-994
mobil: 30/576-1156
e-mail: zoldliget@kszipecs.hu
POTE bölcsőde
Bölcsőde vezető: Farkas Eszter
cím: 7624 Pécs, Szigeti út 12.
tel: 72/536-000, 31318. mellék
e-mail: farkas.eszter@pte.hu

Tudnivalók a pécsi bölcsődék felvételi rendjéről

Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) pécsi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a lakcím igazolására, valamint a szülő lakcímkártyájára. A felvétel elbírálásához szükséges egyéb információkat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell megtenniük. A felvételre a gyermeket nem kell a szülőknek magukkal hozniuk.
Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti.
Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa, vagy házi orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása a bölcsődei nevelési évben folyamatosan történik a huszadik hét betöltését követően.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) dr. Takácsné Jászberényi Katalin gyermekvédelmi koordinátor (Tel.: 72/533-936), és a Kisgyermek Szociális Intézmények (7622 Pécs, Vargha Damján u. 2., Tel.:72/532-447, 72/532-448) foglalkozik a bölcsődei beíratással kapcsolatban felmerülő kérdésekkel.

www.pecs.hu        www.kszipecs.hu